Khai Phóng nghĩa là gì?

Biết được Sự Thật. Sống với Sự Thật. Để trở nên Tự Do Thật Sự

Sứ Mệnh

Giúp bạn "Thức tỉnh Vũ trụ Bên trong", để bạn tự khai phóng chính mình, phát triển phẩm chất và thành toàn Hành Trình Tiến Hoá của chính mình.

Những bài chia sẻ

Những chia sẻ về kiến thức và thực hành tâm linh cấp tiến cho cộng đồng.

Play Video

Hành trình chuyển hóa chính mình

Chia sẻ

Những Buổi Chia Sẻ Hoàn Toàn Miễn Phí Cho Cộng Đồng.

Q&A Thực hành Thiền Định Tâm

Vì sao Thiền lâu mà chưa tiến bộ?

Hướng dẫn Thiền Định tâm

Q&A Thiền Bình an và Trắc ẩn

Thiền Thức Tỉnh - Phẩm chất Bình an

Thiền Thức Tỉnh - Phẩm chất Trắc ẩn

Học Viên Nói Gì Về Chúng Tôi

Tìm Ra Khóa Học Phù Hợp Với Bản Thân Bạn Nhất

Hệ Sinh Thái